Розділ: «Факультети»

Факультети/

інститути

Код та назва спеціальності

Соціальні мережі

Факультет

комп'ютерних наук

-121 Інженерія програмного забезпечення;

-122 Комп’ютерні науки;

-123 Комп’ютерна інженерія

-124 Системний аналіз

-174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка;

-014.04 Середня освіта «Математика»;

-014.08 Середня освіта «Фізика та астрономія»

Факультет

економічних наук

-073 Менеджмент;

-072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

-071 Облік і оподаткування;

-076 Підприємництво та торгівля;

-193 Геодезія та землеустрій.

Факультет

політичних наук

-291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

-052 Політологія;

-061 Журналістика;

-054 Соціологія;

-032 Історія та археологія;

-014.03 Середня освіта «Історія. Правознавство».

Юридичний

факультет

-081 Право

Факультет

філології

-014.01 Середня освіта (українська мова та література);

-014.021 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська мова та література);

-035.01 Філологія (українська мова та література);

-035.041 Германські мови та літератури (переклад включно, перша – англійська мова);

-035.043 Германські мови та літератури (переклад включно, перша – німецька мова).

Факультет

фізичного виховання

та спорту

-017 Фізична культура і спорт;

-014.11 Середня освіта (фізична культура).

Навчально-науковий медичний інститут

-222 Медицина;

-053 Психологія;

-227 Терапія та реабілітація;

-091 Біологія та біохімія;

-101 Екологія.

Навчально-науковий інститут

публічного управління

та адміністрування

-281 Публічне управління та адміністрування;

-231 Соціальна робота;

-016.01 Логопедія.

Навчально-науковий інститут

післядипломної освіти

Заочна освіта та курси підвищення кваліфікації

за тел. +380(93)329-25-04, 76-55-59,

ел.пошта: [email protected]